Hizkuntza-estrategia

Euskararen funtzionaltasuna berrikustea enpresan: garapen beharrak berrikustea eta aplikazio eremuak identifikatzea

Euskararen izaera estrategikoaren zehaztapena enpresan: balio estrategikoak eta operatiboak

Esparruka eta mailaka ahoz eta idatziz garatzeko helburuak identifikatzea

Hiru urteko Kudeaketa Plana diseinatzea, hiru urterako helburuak dituena, arloka, ekintzen arabera eta beharrezko baliabideen arabera.