Produktibitate globala

Ekoizpen-sistemen kudeaketa eraginkorra.

  • Industri-kudeaketaren analisia
  • Pertsona eta Taldeen eraginkoprtasuna
  • Lean Production, zarrastelkerien murrizketa
  • Lay outaren hobetzea, prozesu eta kostuen hobetzea

Produktibitate globala